• Japanese
  • English
  • Chinese traditional
  • Chinese simplified
  • Korean
  • Vietnamese
  • Thai

Toshogu-Shrine

Toshogu-Shrine là một đền thờ Shinto do Tokugawa Yorifuji xây dựng để truyền giáo cho Tokugawa Ieyasu năm 1621. Xe cổ xưa nhất của Nhật Bản được bảo quản đến nay.


Address 2-5-13 Miyamachi, thành phố Mito
Directions Đi bộ: Đi bộ khoảng 10 phút từ ga Mito (phía Bắc Exit)
Open Thờ phượng từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Mở cửa 8 giờ 30 sáng - 5 giờ chiều
Price Miễn phí
Closed
Contact +81-29-221-3784
Attention